Shopping Cart

Zależy nam, aby ludzie rozwijali swój potencjał

obrazy
książki

Sklep

Jak we współczesnym świecie żyć w Prawdzie?

O tym się pisze w praktyczny sposób.

(…) bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.

— Ezechiela 47:9

Inwestujemy w ludzi

Narodziliśmy się z Bożego Ducha i w drodze z Bogiem odkryliśmy to, do czego nas powołał i wyposażył. Teraz to my chcemy wyposażać innych. Chcemy, by ludzie narodzeni na nowo, którzy nie boją się marzyć, rozpoznali swoje talenty i chcą je rozwijać, zrealizowali potencjał dany im przez Boga. Pragniemy im w tym pomagać poprzez promowanie ich twórczości i budowanie wpływu.
Mateusz Ostrycharczyk
Tomasz Dorożała podczas wykładu

Szerzymy prawdę

Wiemy, jak trudno odnaleźć się w świecie przesiąkniętym błędem. Nawet przekłady Biblii, chrześcijańska literatura, filmy czy muzyka często są skażone religią, która wykrzywia obraz Boga i utrzymuje człowieka w schematach. Nie tak ma być. Gdy człowiek rodzi się na nowo rozpoczyna się proces budowania wewnętrznego człowieka. Proces, w którym najważniejsze jest położenie odpowiedniego fundamentu Prawdy. Propagujemy Prawdę, by Boży ludzie słuchając wewnętrznego głosu, coraz pełniej realizowali siebie i manifestowali Boży charakter.

Wychowujemy nowe pokolenie

Jako rodzice widzimy, że system, który panuje na tej ziemi, chce „zaprogramować” człowieka zgodnie z trendami tego świata. W naszych sercach jest pragnienie, aby młody człowiek od początku odkrywał i realizował to, do czego został powołany i czego naprawdę chce. Chcemy wspierać edukację tego pokolenia, by sięgnęło po więcej niż my.
Nowe pokolenie

Czyż nie wiedzie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?

— 1 Koryntian 3:16

Mateusz Łakomski

Mąż Agaty, tata Izaaka i Hani.
„Na co dzień zajmuje się prowadzeniem i inwestycjami w firmie Przybytek Salomona. Będąc liderem kościoła, czy również jednym z założycieli fundacji chcę przebudzać społeczeństwo do prawdziwego życia. Nie zdefiniowanego przez ogół społeczeństwa, ale poprzez prawdę dla każdego indywidualnie, która często wydaje się zbyt dobra, by mogła być prawdziwa.”

Agata Łakomska

Niezłomna żona, mama i nauczycielka. „Moją pasją jest Życie. Lubię odkrywać nowe. Na co dzień wychowuję dzieci i prowadzę nauczanie domowe. Pomysł z fundacją zrodził się z pragnienia, by stworzyć jedno miejsce, które niosłoby temu światu potężny ładunek Prawdy. Moim marzeniem jest wywrzeć wpływ na system edukacyjny tak, by sprzyjał wydobywaniu męstwa z młodych ludzi i odkrywaniu przez nich prawdziwego ojcostwa.”

Grzegorz Stanik

Mąż, dowódca sekcji w PSP oraz przedsiębiorca i inwestor.
„Uważam, że nie ma w życiu problemu nie do przejścia i wierzę, że jeśli tylko się chce, to można mieć skuteczne rozwiązanie bez względu na okoliczności. Każda sytuacja kryzysowa to tylko możliwość do zdobycia nowych zdolności. Z zamiłowaniem i pasją uświadamiam ludzi, że ciągły rozwój i właściwe nastawienie ma ogromne znaczeniu w życiu człowieka.”
Agata i Mateusz Łakomscy

Wspieraj nasze działania

94 1050 1298 1000 0090 8053 5785