Listy do Galacjan i Efezjan

Listy do Galacjan i Efezjan

10,00 

Od lat powstają kolejne przekłady Pisma Świętego. Również nasz zespół podjął to wyzwanie i rozpoczął tłumaczenie Nowego Testamentu z oryginalnych języków. Powodem tej decyzji był „święty gniew”, który narastał w nas przez wiele lat.

Ten gniew i brak naszej zgody dotyczą szeroko pojętych błędów, które zawierają dotychczasowe tłumaczenia Pisma Świętego.

Mamy świadomość, że najważniejszą sprawą jest to, aby czytelnik otrzymał prawidłowy, duchowy obraz zagadnień poruszanych w Piśmie Świętym. Stąd szczególną wagę przykładamy do nazewnictwa. Wiele terminów, które są powszechnie używane w dotychczasowych przekładach brzmi dziś archaicznie i niezrozumiale dla przeciętnego czytelnika. Potoczne znaczenie wielu z nich jest odmienne od głębi, która kryje się w tych pojęciach. Dlatego podjęliśmy się zadania, by je doprecyzować.

Od lat powstają kolejne przekłady Pisma Świętego. Również nasz zespół podjął to wyzwanie i rozpoczął tłumaczenie Nowego Testamentu z oryginalnych języków. Powodem tej decyzji był „święty gniew”, który narastał w nas przez wiele lat.

Ten gniew i brak naszej zgody dotyczą szeroko pojętych błędów, które zawierają dotychczasowe tłumaczenia Pisma Świętego.

Badając przekłady, dostrzegliśmy subtelny, ale złożony diabelski plan wprowadzenia duchowego chaosu za pomocą błędnych tłumaczeń. Błędy te są bardzo różne, ale ich ogrom przytłacza. Wielokrotnie sposób przetłumaczenia wersetów nie tylko zaburza logikę i wypacza sens wypowiedzi, ale wprowadza też duchowe zamieszanie do umysłu czytającego.

Mamy świadomość, że najważniejszą sprawą jest to, aby czytelnik otrzymał prawidłowy, duchowy obraz zagadnień poruszanych w Piśmie Świętym. Stąd szczególną wagę przykładamy do nazewnictwa. Wiele terminów, które są powszechnie używane w dotychczasowych przekładach brzmi dziś archaicznie i niezrozumiale dla przeciętnego czytelnika. Potoczne znaczenie wielu z nich jest odmienne od głębi, która kryje się w tych pojęciach. Dlatego podjęliśmy się zadania, by je doprecyzować.

Nasza praca nad tłumaczeniem Pisma Świętego jest kilkupoziomowa. Najpierw tłumaczymy tekst z języków oryginalnych. Jest to dokładne tłumaczenie, w trakcie którego eliminujemy wszelkie domysły i subiektywne interpretacje. Następnie „nakładamy” na przetłumaczony tekst „warstwę proroczą”. To znaczy, że układamy wypowiedź zgodnie z tym, jak widział zagadnienie dany autor. Robimy to korzystając z darów Ducha Świętego, takich jak słowo wiedzy, słowo mądrości oraz z innych ponadnaturalnych działań Bożych. Tak uformowany tekst jest oddawany do obróbki stylistycznej.

Zważywszy na czas potrzebny na pracę nad Świętymi Tekstami, postanowiliśmy wydawać przetłumaczone fragmenty Nowego Testamentu w osobnych publikacjach. Po przetłumaczeniu wszystkich treści wydamy go w całości.

Bez żadnej megalomanii stwierdzamy, że nasze tłumaczenie jest najbardziej precyzyjnym duchowo i najwierniejszym oryginałowi tłumaczeniem, jakie dotychczas powstało.

Informacje dodatkowe

Ilość stron

48

Autor

,