Shopping Cart

Agata Łakomskanauczyciel

Żona, mama i nauczycielka

Od 11 roku życia byłam związana z harcerstwem, również jako drużynowa gromady zuchowej i to doświadczenie w ZHP zaowocowało zamiłowaniem do odkrywania, przeżywania życia blisko natury i chęci tworzenia w „drużynie”.

Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz pedagogiem rewalidacyjnym.
Agata Łakomska - nauczyciel
zajęcia z rytmiki
Praca z dziećmi towarzyszyła mi od młodych lat. Jednak już jako harcerka, a później mama odkryłam, że las i zajęcia na dworze są bardzo rozwijające. Dziecko czuje się tam swobodnie, uwalnia kreatywność, fascynuje się najmniejszą istotką i staje się wrażliwe na otoczenie, przyrodę i drugiego człowieka.

Zarówno prywatnie jak i zawodowo lubię poszerzać swoją wiedzę i przekazywać ją dzieciom. Na co dzień szukam pomysłów i tworzę różne pomoce dydaktyczne, tak aby zajęcia były nie tylko „edukujące” ale i ciekawe.

Dawid Mencel instruktor

Mąż i tata trójki synów. Instruktor survivalu i kettlebell, pasjonat wojskowości starożytnej i średniowiecza.

Chciałbym promować aktywność fizyczną, życie w prostocie i blisko natury oraz korzyści z nich płynące, utracone przez ludzi w czasach nowożytnych.

Dawid mencel - instruktor
Kinga Krupska-Firla nauczyciel

Kinga Krupska-Firlanauczyciel

Z wykształcenia jestem inżynierem Architektury Krajobrazu, a prywatnie mama prawie 4 letniej Julki. To właśnie moja córka inspiruje mnie do bacznego obserwowania jej rozwoju. Obserwacja drugiego człowieka nauczyła mnie uwalniać jego twórczy potencjał. Szczególnie ważne są dla mnie dzieci i ich rozwój.

Prowadziłam zajęcia z ekspresji scenicznej na Warsztatach Terapii
Zajeciowej, tam nauczyłam się odblokowywać ruch w „zamrożonych” przez różne niepełnosprawności ciałach uczestników. Widziałam jak z każdym warsztatem poznają swoją kinesferę i poszerzają jej granice, odkrywają i uczą się nazywać emocje, stają się coraz bardziej świadomi swojego ciała.
Obecnie prowadzę warsztaty dla dzieci, są to zajęcia o różnej tematyce, szczególnie skupiam się na tworzeniu scenariuszy zajęć opartych o tematykę  przestrzeni/ architektury / designu. Jestem twórcą stempli edukacyjnych MODULO, które służą jako pomoc edukacyjna, rozwijają wyobraźnię, uczą myśleć w twórczy sposób.

Moim marzeniem jest być osobą, która pomaga rozpoznać talenty dziecka i daje mu przestrzeń, aby mogło swobodnie rozwinąć skrzydła i znało wartość potencjału, który został w nim złożony. 

„Zabawa jest najwyższą formą nauki”
Albert Einstein 
Kinga Krupska-Firla nauczyciel