Koszyk

BLOG

Bóg wszelkiej pomyślności wybrał nas sobie w Chrystusie Jezusie jeszcze przed założeniem tego świata. Zrobił to, abyśmy byli święci – czyli inni niż wszystko, co pochodzi z tego świata…

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?  1 list do Koryntian 3:16